Onze activiteiten...  
Arbitrage


Bij de uitvoering van een expertise kunnen er zich niettegenstaande alles toch betwistingen voordoen waarvoor geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt.

Arbitrage kan dan een interessant alternatief vormen voor een klassieke gerechtelijke procedure om het geschil te beslechten.

Arbitrage is een private rechtsprocedure waar het geschil wordt uitgesloten van de rechtsmacht van de normaal bevoegde rechtbanken.

Belangrijk verschil met de klassieke gerechterlijke procedure is dat tegen een arbitragebeslissing geen beroep mogelijk is.

Het geschil wordt dus definitief beslist. Beroep is uitgesloten omdat anders twee zeer belangrijke voordelen van arbitrage, budgetteerbaar, relatief lage kosten en vaste termijnen voor behandeling en uitspraak wegvallen.


Een arbitrageprocedure kent diverse voordelen:

  • de snelheid waarmee de procedure wordt gevoerd 
  • de partijen behouden de controle en de procedure is zeer flexibel: de partijen hebben een grote autonomie 
  • benoeming van arbiter(s): de arbiters worden door de partijen zelf gekozen 
  • privacy: de vertrouwelijkheid is gegarandeerd 
  • kosteneffici├źntie: hoewel de partijen hun arbiters moeten betalen, bepalen zij een procedure die in verhouding staat tot en aangepast is aan de zaak